Kuntavaaliohjelma 2021

INHIMILLINEN ORIMATTILA

–  HYVÄN HUOMISEN RAKENTAJA

PÄÄTÖKSENTEKOON INHIMILLINEN NÄKÖKULMA

Kevään kuntavaaleissa valittava kaupunginvaltuusto aloittaa haastavissa oloissa. On olemassa vaara, että eurot ja prosentit
jyräävät päätöksenteossa, kun talouden tiukkuus ahdistaa ratkaisuja tehtäessä.

Meille sosialidemokraateille ihminen on tunnuslukuja tärkeämpi. Siksi lähdemme arvopohjalta. Pidämme huolta siitä, että tasa-arvo, ihmisläheisyys ja yhteisöllisyys toteutuvat.

Tähän olemme kirjanneet periaatteet, joiden mukaan tulevana nelivuotiskautena toimimme.

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIA TULEE TUKEA

Lapsille ja nuorille tulee turvata ehjä opinpolku varhaiskasvatuksesta ala- ja yläkoulun kautta toiselle asteelle. Uudet opetussuunnitelmat antavat jokaiselle oppijalle mahdollisuudet tunnistaa oma osaamisensa ja löytää omat vahvuutensa.

Opettajasta tulee ohjaaja, joka löytää ne kohdat, joissa oppija tarvitsee tukea. Yksilöllisten opinpolkujen rakentamiseen ja oppilashuoltoon on saatava riittävät voimavarat.

Perhekeskus Kimppa on osoittautunut oivaksi varhaiskasvatuspalvelujen täydentäjäksi. Lisäksi Kimppa antaa mahdollisuudet vertaisryhmien toimintaan.

TYÖTTÖMYYDEN TORJUMISEKSI ON TEHTÄVÄ TYÖTÄ

Työn menettäminen on ihmiselle henkinen ja taloudellinen koettelemus. Tarvitaan valtiovallan ja kaupungin erityistoimia, jotta työttömyyskausi jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Erityisesti nuorisotyöttömyyden poistamiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi on löydettävä uusia keinoja.

Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa on merkittävää kaupungin elinvoiman kannalta, mutta tärkeää yhteistyö on myös uusien työpaikkojen luomiseksi. Erityinen kehittämiskohde on yritysten oppilaitosyhteistyömalli, jonka avulla opiskelija työssäoppimisjakson jälkeen voi valmistuttuaan myös työllistyä. Samoin tarvitaan mahdollisuuksia täydentää ammattitaitoa silloin, kun työtehtävät ovat muuttumassa.

Pitkäaikaistyöttömän tilannetta on tarkasteltava yksilökohtaisesti. Tällaiseen tarkasteluun Taipaleen-malli on osoittautunut hyväksi työvälineeksi.

SOSIAALIPALVELUT JA PERUSTERVEYDENHOITO SÄILYTETTÄVÄ LÄHIPALVELUINA

Vaikka vain terveyden edistäminen pysyy kaupungin tehtävänä, jo kuntalaisen kuuntelemisen velvoite edellyttää, että myös sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta tulee seurata orimattilalaisen näkökulmasta. Perusterveydenhoito tulee säilyttää lähipalveluna, lääkärin vastaanotolle on päästävä kohtuuajassa.

Tärkeää on myös pitää huolta ikäihmisten hoidon ja hoivan tasosta.

TULEVAISUUTTA – MEILLE KAIKILLE

Sähköiset viestinnänvälineet antavat meille lisämahdollisuuden tuoda esiin näkökulmia asioihin ihmisten kohtaaminen ja keskustelut rakentavat yhteisöllisyyttä. Ketään ei jätetä – kaikki pidetään mukana.

UUDENLAISTA YHTEISÖLLISYYTTÄ

Tuleva valtuustokausi näyttää, miten pystymme uuden kuntalain haasteet toteuttamaan. Tärkein haaste on kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen.

Vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen viittaavat muutamat vasta hyväksytyn hallintosäännön kirjaukset. Niistä merkittävin on neljän aluejohtokunnan tehtäväkenttä. Aluejohtokunta saa mandaatin toimia alueen asukkaiden puolesta, antaa lausuntoja, suunnitella kehittämishankkeita ja toimia alueen asukasaktiivien, yhdistysten ja järjestöjen yhdyssiteenä,

Jo nyt olemassa olevien vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston painoarvo kasvaa ja toimintamahdollisuudet lisääntyvät. Parhaimmillaan alueille syntyy uudenlaista yhteisöllisyyttä, joka näkyy esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan lisääntymisessä.

SOPIVASTI MAASEUDUN LUONNOSSA
Ajamme Orimattilassa sen luonnon kauneutta, viihtyisiä ulkoilu mahdollisuuksia ja liikuntaharrastuksia. Katujen, puistojen ja muiden julkisten tilojen siisteys ja viihtyvyys ovat asuin­mukavuuteen ja vetovoimaisuuteen merkittävästi vaikuttavia tekijöitä.

ORIMATTILAN TULEVAISUUDEN KANNALTA TÄRKEÄÄ

  • Kannettavan tietokoneen hankinta kaikille ylä-aste ikäisille ja myöhemmin laajennetaan ala-aste ikäisille
  • Haluaisimme Hennan tontit isommiksi
  • Hennan mainontaa pitää tehostaa/edistää
  • Aktiivinen elinkeinopolitiikka
  • Kaupungin tasapuolinen kehittäminen
  • Sujuvat palvelut
  • Kohtuuhintaiset asunnot
  • Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö