Kuntavaaliohjelma 2017

INHIMILLINEN ORIMATTILA

–  HYVÄN HUOMISEN RAKENTAJA

PÄÄTÖKSENTEKOON INHIMILLINEN NÄKÖKULMA

Kevään kuntavaaleissa valittava kaupunginvaltuusto aloittaa haastavissa oloissa. On olemassa vaara, että eurot ja prosentit
jyräävät päätöksenteossa, kun talouden tiukkuus ahdistaa ratkaisuja tehtäessä.

Meille sosialidemokraateille ihminen on tunnuslukuja tärkeämpi. Siksi lähdemme arvopohjalta. Pidämme huolta siitä, että tasa-arvo, ihmisläheisyys ja yhteisöllisyys toteutuvat.

Tähän olemme kirjanneet periaatteet, joiden mukaan tulevana nelivuotiskautena toimimme.

LASTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIA TULEE TUKEA

Lapsille ja nuorille tulee turvata ehjä opinpolku varhaiskasvatuksesta ala- ja yläkoulun kautta toiselle asteelle. Varhaiskasvatuksen ja koulujen uudet opetussuunnitelmat antavat jokaiselle oppijalle mahdollisuudet tunnistaa oma osaamisensa ja löytää omat vahvuutensa.

Opettajasta tulee ohjaaja, jonka tulee oivaltaa myös ne kohdat, joissa oppija tarvitsee yksilöllistä tukea. Yksilöllisten opinpolkujen rakentamiseen ja oppilashuoltoon on saatava riittävät voimavarat.

Perhekeskus Kimppa on osoittautunut oivaksi varhaiskasvatuspalvelujen täydentäjäksi. Lisäksi Kimppa antaa mahdollisuudet vertaisryhmien toimintaan.

TYÖTTÖMYYDEN TORJUMISEKSI ON TEHTÄVÄ TYÖTÄ

Työn menettäminen on ihmiselle henkinen ja taloudellinen koettelemus. Tarvitaan valtiovallan ja kaupungin erityistoimia, jotta työttömyyskausi jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Erityisesti nuorisotyöttömyyden poistamiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi on löydettävä uusia keinoja.

Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa on merkittävää kaupungin elinvoiman kannalta, mutta tärkeää yhteistyö on myös uusien työpaikkojen luomiseksi. Erityinen kehittämiskohde on yritysten oppilaitosyhteistyömalli, jonka avulla opiskelija työssäoppimisjakson jälkeen voi valmistuttuaan myös työllistyä. Samoin tarvitaan mahdollisuuksia täydentää ammattitaitoa silloin, kun työtehtävät ovat muuttumassa.

Pitkäaikaistyöttömän tilannetta on tarkasteltava yksilökohtaisesti. Tällaiseen tarkasteluun Taipaleen-malli on osoittautunut hyväksi työvälineeksi.

SOSIAALIPALVELUT JA PERUSTERVEYDENHOITO SÄILYTETTÄVÄ LÄHIPALVELUINA

Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyi tämän vuoden alusta hyvinvointikuntayhtymän hoidettavaksi; maakuntavaalien jälkeen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle.

Vaikka vain terveyden edistäminen pysyy kaupungin tehtävänä, jo kuntalaisen kuuntelemisen velvoite edellyttää, että myös sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta tulee seurata orimattilalaisen näkökulmasta. Perusterveydenhoito tulee säilyttää lähipalveluna, lääkärin vastaanotolle on päästävä kohtuuajassa.

Tärkeää on myös pitää huolta ikäihmisten hoidon ja hoivan tasosta.

UUDENLAISTA YHTEISÖLLISYYTTÄ

Tuleva valtuustokausi näyttää, miten pystymme uuden kuntalain haasteet toteuttamaan. Tärkein haaste on kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen liittyvät muutokset.

Vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen viittaavat muutamat vasta hyväksytyn hallintosäännön kirjaukset. Niistä merkittävin on neljän aluejohtokunnan tehtäväkenttä. Aluejohtokunta saa mandaatin toimia alueen asukkaiden puolesta, antaa lausuntoja, suunnitella kehittämishankkeita ja toimia alueen asukasaktiivien, yhdistysten ja järjestöjen yhdyssiteenä,

Jo nyt olemassa olevien vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston painoarvo kasvaa ja toimintamahdollisuudet lisääntyvät.

Asiakohtaisesti koolle kutsuttavat kohderyhmäfoorumit houkuttelevat mukaan keskusteluun sellaisia kokemusasiantuntijoita, joiden osaaminen saattaisi muutoin jäädä hyödyntämättä.

Parhaimmillaan alueille syntyy uudenlaista yhteisöllisyyttä, joka näkyy esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan lisääntymisenä.

ORIMATTILAN TULEVAISUUDEN KANNALTA TÄRKEÄÄ

– Aktiivinen elinkeinopolitiikka
– Kaupungin tasapuolinen kehittäminen
– Riittävä tonttivaranto
– Sujuvat palvelut
– Kohtuuhintaiset asunnot
– Työssäkäyntialueen laajeneminen Hennan aseman avaamisen myötä
– Erkko-lukion kehittäminen
– Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö